Vragen & links

Redding door Jezus Wilt u alstublieft ernstig voor het werk van evangelieverkondiging met behulp van deze site www.reddingdoorJezus.nl bidden? Het is onze bede dat nog veel mensen de Heer Jezus Christus als hun Redder en Meester zullen ervaren, opdat ook zij het eeuwig leven in Hem deelachtig mogen worden.

Wings of Healing Bent u ernstig ziek? Zoekt u genezing? Bezoekt u dan eens een genezingsdienst van Wings of Healing en ontvang Gods rijke zegen. Jezus onze Genezer is machtig aanwezig. De diensten staan onder leiding van de bekende evangelist Jan Zijlstra. Wilt u meer informatie, klik dan op Wings of Healing.

De man met de boodschap Zoekt u een fijne gemeente om elke week het Woord van God te beluisteren? Zoekt u regelmatig contact met broeders en zusters in Christus? Bezoekt u eens ëën van de gemeenten van voorganger David Maasbach, de ''man met de boodschap''. Er zijn gemeenten in Amsterdam, Breda, Dordrecht, Gouda, Den Haag, Haarlem, Leiden, Tiel, Schiedam, Utrecht en Zwolle. Wilt u meer informatie? Klik dan op Stichting Johan Maasbach Wereld Zending.

Bethel Pinksterkerk Nederland Woont u wellicht in Gelderland? Bezoekt u dan eens een dienst van een gemeente van de Bethel Pinksterkerk Nederland in Arnhem, of een dienst van De Schuilplaats in Ede.
Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede houdt haar diensten op de Gelderse Rooslaan 20 in Arnhem. Evangelisatiedienst op zondag om 10.30 uur.
Klik op de website Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede voor meer informatie.
Evangelische Gemeente De Schuilplaats houdt haar diensten op de Otterloseweg 18a in Ede. Evangelisatiedienst op zondag om 10.30 uur.
Klik op de website Evangelische Gemeente De Schuilplaats voor meer informatie.

Geboren om vrij te zijn Wist u dat wij door Jezus tot vrijheid zijn geroepen (Gal. 5:13)? Helaas zijn veel christenen vaak nog gebonden aan zonden of verkeerde gewoonten, om van de ongelovige mensen maar te zwijgen. Lukt het u niet om vrij te komen? Bezoek dan eens een dienst of conferentie van br. Wilkin van de Kamp en zijn team. Klik voor informatie op Bevrijdingspastoraat.

Stichting Good News Friend Ministries Wilt u iets voor Jezus doen? U zou Stichting Good News Friend Ministries financieel kunnen steunen. Vanuit de liefde voor Jezus helpen zij mensen in nood in Zuid-India. Zij richten zich op weeskinderen, weduwen en kastelozen en bieden huisvesting, verzorging en onderwijs. Uw giften gaan voor 100% naar deze kleinschalige projecten. Dus klikt u op Stichting Good News Friend Ministries en ontvang meer informatie.

Stichting De Ondergrondse Kerk Wist u dat in veel landen uw broeders en zusters in Christus worden vervolgd en dat de vervolgingen wereldwijd toenemen? Zij worden in gevangenissen geworpen en zelfs gemarteld of gedood. Stichting De Ondergrondse Kerk trekt zich hun lot aan. Maar ook uw ernstige gebeden zijn onontbeerlijk. Wilt u uw vervolgde broeders en zusters financieel ondersteunen of meer weten, klik dan op Stichting De Ondergrondse Kerk.

Toekomst voor mensen met een verleden U zou ook kunnen overwegen om het werk van stichting Gevangenenzorg Nederland financieel te ondersteunen. Zij bezoeken en ondersteunen vanuit de bijbelse opdracht een eenzame groep in onze samenleving, namelijk gevangenen en hun familieleden. Wellicht is er zelfs een verlangen in uw hart om ook gevangenen te bezoeken. Voor meer informatie, klik op Gevangenenzorg Nederland.