De Tabernakel

De Israëlitische Tabernakel is een afspiegeling van de hemel en was de plaats waar God temidden van Zijn volk Israël woonde. Daarnaast is de Tabernakel een schaduwbeeld van Gods eeuwig raadsplan. Ieder mens is gehouden om zijn leven in te richten naar de Tabernakel. Het boek Tabernakelonderzoek van wijlen br. F.G. van Gessel dient als basis en raamwerk voor de bijbelstudies in deze rubriek.

In dit menu kunt u de keuze maken over welk onderwerp u meer wilt weten of lezen. De documenten zijn opgemaakt in PDF-files. Klik met uw linkermuisknop op het PDF-symbool om het document in een nieuw venster te lezen of klik met uw rechtermuisknop op het PDF-symbool om het document te kunnen downloaden middels de optie 'Doel opslaan als...'. Om PDF-files te lezen en te printen is een PDF-reader nodig. Klik met uw linkermuisknop op het 'Get Adobe Reader'-symbool om Adobe Reader te downloaden.
Get Adobe Reader

ALLERHEILIGDOM EN HET KONINKRIJK - Het

ARKE DES VERBONDS (1) in de Tabernakel - de
Tekening van de Arke des Verbonds
Tekening van de voorwerpen in de Arke des Verbonds
ARKE DES VERBONDS (2) in de Tabernakel - de
ARKE DES VERBONDS (3) in de Tabernakel - de
ARKE DES VERBONDS (4) in de Tabernakel - de
ARKE DES VERBONDS (5) in de Tabernakel - de
BELANG van de Tabernakel - het
Tekening van de Tabernakel
Schematische weergave de Tabernakel perspectief
BERDEREN EN RICHELEN (1) van de Tabernakel - de
Tekening van de berderen en richels van de Tabernakel
BERDEREN EN RICHELEN (2) van de Tabernakel - de
BERDEREN EN RICHELEN (3) van de Tabernakel - de
BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel (1) - het
Tekening van het koperen brandofferaltaar
BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel (2) - het

BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel (3) - het

BRUIDSLEER - korte inleiding in de

DASSENVELLENKLEED over de Tabernakel - Het

DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel (1) - de
Tekening van de deur
DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel (2) - de

DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel (3) - de

ESSENTIE VAN DE TABERNAKELSTUDIE (1) - De

ESSENTIE VAN DE TABERNAKELSTUDIE (2) - De

ESSENTIE VAN DE TABERNAKELSTUDIE (3) - De

GEITENHARENKLEED (1) over de Tabernakel - het

GEITENHARENKLEED (2) over de Tabernakel - het

GOUDEN KANDELAAR van de Tabernakel (1) - de
Tekening van de gouden kandelaar
GOUDEN KANDELAAR van de Tabernakel (2) - de
GOUDEN KANDELAAR van de Tabernakel (3) - de
GOUDEN KANDELAAR van de Tabernakel (4) - de
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (1) - Inleiding - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (2) - Efod - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (3) - Blauwe mantel - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (4) - Witte rok vol oogjes - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (5) - Riem - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (6) - Hoed - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (7) - Borstlap - De
KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (8) - Onderkleding - De
KLEDING VAN DE 'GEWONE' PRIESTERS - De
LICHT - kinderen Gods als

LICHT DER WERELD - het

OMHEINING van de Tabernakel - de
Schematische weergave omheining perspectief met detail pilaar
POORT van de Tabernakel - de
Schematische weergave voorhof perspectief met detail de poort
PRIESTERWIJDING (1) - Inleiding

PRIESTERWIJDING (2) - Het offer van de var

PRIESTERWIJDING (3) - Het offer van de eerste ram

PRIESTERWIJDING (4) - Het offer van de tweede ram

RAMSVELLENKLEED (1) over de Tabernakel - het

RAMSVELLENKLEED (2) over de Tabernakel - het

TABERNAKEL in perspectief (1) - de Omheining

TABERNAKEL in perspectief (2) - de Poort

TABERNAKEL in perspectief (3) - Het Brandofferaltaar

TABERNAKEL in perspectief (4) - Het Wasvat

TABERNAKEL in perspectief (5) - De Deur

TABERNAKEL in perspectief (6) - De Kandelaar

TABERNAKEL in perspectief (7) - De Kandelaar (vervolg)

TABERNAKEL in perspectief (8) - De Tafel der toonbroden

TABERNAKEL in perspectief (9) - Het Wierookaltaar

TABERNAKEL in perspectief (9) Het Wierookaltaar (vervolg a)

TABERNAKEL in perspectief (9) - Het Wierookaltaar (vervolg b)

TABERNAKELKLEED (1) over de Tabernakel - het

TABERNAKELKLEED (2) over de Tabernakel - het

TAFEL DER TOONBRODEN (1) in de Tabernakel - de
Tekening van de tafel der toonbroden
TAFEL DER TOONBRODEN (2) in de Tabernakel - de

TAFEL DER TOONBRODEN (3) in de Tabernakel - de

VOLMAAKT - Of toch niet

VOORHANG (1) in de Tabernakel - de
Tekening van de voorhang van de Tabernakel
De voorhang van de Tabernakel
De gescheurde voorhang van de Tabernakel
VOORHANG (2) in de Tabernakel - de

VOORHANG (3) in de Tabernakel - de

VOORHANG (4) in de Tabernakel - de

VOORHANG (5) in de Tabernakel - de

VOORHOF van de Tabernakel - de
Schematische weergave voorhof plattegrond
WAAKT EN BIDT

WASVAT van de Tabernakel (1) - het
Tekening van het koperen wasvat
WASVAT van de Tabernakel (2) - het

WASVAT van de Tabernakel (3) - het

WEG - kiezen we de smalle of de brede

WIEROOKALTAAR (1) in de Tabernakel - het
Tekening van het wierookaltaar
WIEROOKALTAAR (2) in de Tabernakel - het
WIEROOKALTAAR (3) in de Tabernakel - het
WIEROOKALTAAR (4) in de Tabernakel - het
WIEROOKALTAAR (5) in de Tabernakel - het
Terug naar hoofdmenu Home