Geestelijke groei

Jezus Christus heeft de Gemeente liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen en reinigen, zodat Hij haar als een heilige, onberispelijke Bruid Zichzelf voor kan stellen. Daarom zegt God: "Weest heilig, want Ik ben heilig" en ook "zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien".

In dit menu kunt u de keuze maken over welk onderwerp u meer wilt weten of lezen. De documenten zijn opgemaakt in PDF-files. Klik met uw linkermuisknop op het PDF-symbool om het document in een nieuw venster te lezen of klik met uw rechtermuisknop op het PDF-symbool om het document te kunnen downloaden middels de optie 'Doel opslaan als...'. Om PDF-files te lezen en te printen is een PDF-reader nodig. Klik met uw linkermuisknop op het 'Get Adobe Reader'-symbool om Adobe Reader te downloaden.
Get Adobe Reader

AANBIDDING - staat in verband met de eeuwigheid

ABRAHAM versus LOT

AANGEZICHT tot aangezicht - Van

AANSCHOUW JEZUS

ABBA, VADER

ABORTUS

ADVENT

AFDWALING van de verloren zoon - de

AFDWALINGEN

AFSCHEIDING van de wereld - volkomen

ALLERHEILIGDOM EN HET KONINKRIJK - Het

AMALEK - Strijdt tegen

APART GEZET

ARK - Ga in de

AVONDMAAL - Het Heilig

AVONDMAAL (1) - Achtergronden - Joodse feesten - Het heilig

AVONDMAAL (2) - Achtergronden - Joodse feesten - Het heilig

AVONDMAAL (3) - Achtergronden - Joodse feesten - Het heilig

AVONDMAAL (4) - Achtergronden - Joodse feesten - Het heilig

AVONDMAAL (5) - Achtergronden - Joodse feesten - Het heilig

BEDENK DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN

BEGRENS GOD NIET door gebrek aan geloof

BESCHULDIGINGEN - Jezus uit geen

BESLOTEN HOF - de Bruid van Christus is een

BIDSTONDEN (1) - Geestelijke oorlogsvoering

BIDSTONDEN (2) - Aanbidding en voorspraak

BIDT en u zal gegeven worden

BIDT IN GELOOF zonder ophouden

BLIJDSCHAP

BLOED - het

BLOEDVLOEIENDE VROUW - de

BLOEDVLOEIENDE VROUW - nogmaals de

BOOS op u - God is niet

BOUWEN aan ons geestelijke huis

BRES - Sta in de

BROEDERLIJKE LIEFDE

BRON VAN LEVEND WATER - de

BRUID - Groeiende liefde van de

BRUID - het verlangen van de (1)

BRUID - het verlangen van de (2)

BRUID in het boek Esther (1) - de

BRUID in het boek Esther (2) - de

BRUID in het boek Ruth (1) - de

BRUID in het boek Ruth (2) - de

BRUID in het boek Ruth (3) - de

BRUID in het boek Ruth (4) - de

BRUIDEGOM - Het verlangen van de

BRUIDSLEER - korte inleiding in de

CHRISTELIJK GELOOF - Wat is de kern van het

CORNELIUS

CREMATIE

DAGELIJKSE STRIJD - De

DANKBAARHEID

DANKZEGGING

DEUGD

DOORZOEK UZELF NAUW

DORST

DRIJVEND IJZER

DUISTERE MACHTEN gebroken (1) - De

DUISTERE MACHTEN gebroken (2) - De

EENDRACHTIG BIJEEN

EENHEID - christelijke

EER EN HEERLIJKHEID - Verloren

EINDTIJD - Enkele uitspraken van Jezus over de

ENKEL JEZUS

ETEN van Jezus

EVANGELIE - ëërst de prediking van het

EVOLUTIETHEORIE - verwerp de

EXODUS (1)

EXODUS (2)

EXODUS (3)

EXODUS (4)

EXODUS (5)

EXODUS (6)

EXODUS (7)

EXODUS (8)

EXODUS (9)

EXODUS (10)

EXODUS (11)

EXODUS (12)

EXODUS (13)

EXODUS (14)

EXODUS (17)

EXODUS (18)

EXODUS (19)

EXODUS (20)

EXODUS (21)

EXODUS (22)

EXODUS (23)

FARAO's strategieen (1)

FARAO's strategieen (2)

FELLOWSHIP - christelijke

GA UIT en verkondig

GEBEDSLEVEN - Het

GEDACHTEN (dubbelhartigheid) - Op twee - hinken

GEDACHTEN - Nogmaals de strijd in onze

GEDACHTEN - Overwin verkeerde

GEESTESDOOP - De

GEESTELIJKE OORLOGSVOERING

GELDGIERIGHEID

GELOOF - Standvastig

GELOOF (1) - het vereiste

GELOOF (2) - het vereiste

GELOOF (3) - het vereiste

GELOOF (4) - het vereiste

GELOOFSAFVAL in de laatste dagen

GELOOFSSTAPPEN VAN JAIRUS - De

GELOOFSWANDEL

GEMEENTE in de vermenigvuldiging der broden - De

GENADE GEREINIGD - Uit

GEREED ALS JEZUS KOMT - Zijn wij

GEROEPEN

GEVEINSDHEID - Kenmerken van

GEVEN

GEVOELENS - Wat te doen met negatieve

GEWOONTEN EN RITUELEN voorafgaand aan de Hebreeuwse bruiloft

GOEDE HERDER – Jezus, een

GODDELIJKE RUIL - De

GODS AANWEZIGHEID opnieuw ervaren

GODS DROOM (1)

GODS DROOM (2)

GOD GENADIG EN GEDULDIG - Wat is

GODS GEEST BEGEERT ONS TE VULLEN

GODS HAND - Niemand kan ons rukken uit

GOD wil ons genezen

GOED - Onze hemelse Vader is

GOEDE VRIJDAG - Lukas 15

GORDEL - De linnen

HAGAR VERGELEKEN MET SARA

HART - Geef Jezus uw

HART - Het

HART - open de deur van uw

HEER, U bent er nog

HEILIG - Weest heilig, want Ik ben

HEILIGE GEEST is voor elk kind van God - de

HEILIGE GEEST (1) - Enkele aspecten m.b.t. de

HEILIGE GEEST (2) - Enkele aspecten m.b.t. de

HEILIGE GEEST - Hinderen van de

HEILIGE GEEST - Twee delen van Uw

HEILIGE GEEST - lastering van de

HEILIGE GEEST - Mag Hij ons gebruiken - De

HEILIGE GEEST - Rust in de

HEILIGE GEEST - Vrijheid en vrede van de

HEILIGE GEEST - Zoek de doop met de

HEILIGMAKING - Strijd in ons vlees

HEILIGE GEEST (2) - wordt nu vervuld met de

HEMEL - Een open

HERDER - Aspecten van de roeping van een

HUWELIJK - Het

HOERERIJ EN OVERSPEL hebben verstrekkende gevolgen

HOOP

HORENDE HOREN – Gods Woord

HULPELOOS en toen kwam Jezus - Volkomen

IDENTITEIT - de christelijke

IK LAAT U NIET GAAN

IN CHRISTUS ZIJN

JONGELING op weg - de

JONGERENKOOR - Het

JEREMIA, een akker, een vat en een brief

JEZUS ALLEEN

JEZUS IS HEER over Zijn huis

JEZUS opent ogen

JEZUS, DE NAZARENER

JEZUS - Lam, Leeuw, Koning en Bruidegom (1)

JEZUS - Lam, Leeuw, Koning en Bruidegom (2)

JEZUS - is Hij nog in ons hart

JEZUS - Lam, Leeuw, Koning en Bruidegom (1)

JOZEF, vader van Jezus

JOZEF, zoon van Jakob

JUK op u - Neemt Mijn

KAÏN - Gods genade voor

KASTIJDINGEN des Heeren - Acht niet klein de

KEER NIET TERUG NAAR DE WET als je Genade hebt ervaren

KERSTFEEST - De dimensie van

KERSTOVERDENKING

KERSTOVERDENKING - Jezus werd geboren op Gods tijd

KIES samen met God

KIES voor het eeuwige leven

KINDEROPDRACHT

KOMEN TOT JEZUS

KOM UIT het graf

KOMT spoedig terug - Jezus

KRACHT - God geeft de moeden

KRUIS OPNEMEN in 'de doding' van Jezus Christus - Het

KRUIS voortdurend nieuw in ons leven - Het

KRUISWEG - Onze

KRUISWEG van Jezus - De (1)

KRUISWEG van Jezus - De (2)

LANG LEVEN - Gods wens

LAM VAN GOD - zie het

LAND VLOEIENDE VAN MELK EN HONING - Een

LAODICÉA

LAUWHEID - leidt tot Gods oordeel

LEEUW IS EEN LAM - De

LEEF, dat is Gods wil

LICHT - kinderen Gods als

LICHT DER WERELD - het

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (1)

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (2)

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (3)

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (4)

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (5)

LICHAAM, ZIEL EN GEEST (6)

LIEF - heb elkander

LIEFDE is essentieel

LIEFDE - God is

LIEFDE - de koninklijke wet van de

LIEFDE - fundament van gemeenschap

LIEFDE - werken zonder eerste liefde

LIEFDE - is dienen

LITTEKENS EN BRANDMERKEN

LOOFT DE HEER - alles wat adem heeft

LOT

MAAGDEN - de tien

MACHT - aan Mij is gegeven alle

MARKUS 6-8, Waarheden omtrent Gods Woord (1)

MARKUS 6-8, Waarheden omtrent Gods Woord (2)

MARKUS 6-8, Waarheden omtrent Gods Woord (3)

MEDITEER OVER GODS WOORD - Dat is noodzaak

MEFIBOSETH in genade aangenomen

MELAATSE - de reiniging van een

MELAATSHEID

NAAM van Jezus - de

NAVOLGEN en OVERWINNEN

NIEUWJAARSOVERDENKING

NIEUWJAARSOVERDENKING - Opnieuw een

NOACH EN LOT - Het zal zijn zoals in de dagen van

OLIE VAN DE WEDUWE - De

ONDERDANIGHEID

ONKRUID EN TARWE

ONTWAAKT

ONTWAAK UIT DE GEESTELIJKE SLAAP

ONVERGEVINGSGEZINDHEID

ONVERGEVINGSGEZINDHEID ten koste van gezondheid

OPGESTAAN UIT HET GRAF en de steen (van de gevangenis) afgewenteld

OPSTANDING EN OPNAME (1) - De bijbel spreekt er over

OPSTANDING EN OPNAME (2) - Een heimelijke Opname

OPSTANDING EN OPNAME (3) - Eerste en Tweede Opstanding

OPSTANDING EN OPNAME (4) - In Christus zijn

OPSTANDING EN OPNAME (5) - Tijdstip van de Opname

OPWEKKING (1) in de tijd van Jezus' Wederkomst

OPWEKKING (2) in de tijd van Jezus' Wederkomst

ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM - de

OUDEJAARSAFSLUITING

OVERBLIJFSEL - het

OVERSPEL (geestelijk)

PAASOVERDENKING

PETRUS

PINKSTEREN

POORT - de enge

PREDIKING IN NAZARETH - De

PRIESTERSCHAP VERANDERD (1) - Het

PRIESTERSCHAP VERANDERD (2) - Het

PRIESTERSCHAP VERANDERD (3) - Het

PRIESTERSCHAP VERANDERD (4) - Het

PRIESTERSCHAP VERANDERD (5) - Het

PRIESTERSCHAP VERANDERD (6) - Het

PRIKKELS van een ossenstok

PSALM 1

PSALM 16

PSALM 32

PSALM 116

PSALM 118

PSALM 126

REDDING - Eens gered, altijd gered - ???

RECHTVAARDIGMAKING (1)

RECHTVAARDIGMAKING (2)

RIJKDOM IN ROMEINEN 5, VERS 17

RIJKE MAN en een SAMARITAAN - Een

ROEPING

ROTS - spreek tot de

RUSTEN in Jezus

RUSTEN in Jezus - Nogmaals

SABBAT - Genezing juist op

SAMGAR - De richter

SCHAPEN - Voed Mijn

SCHEURINGEN

SCHIJNEN EN BOUWEN

SCHIJNEN - Laat Jezus in uw duistere hart

SIMEON EN HANNAH

SIMSON

SITTIMHOUT

SLEUTELS TOT EFFECTIEF GEBED

SPRAAK - zegen of vloek - Onze

STEDEN - Twee steden, een keuze

STEFANUS

STERK - Wij zijn

STERVEN is mij gewin - Het

STORMEN kunnen opsteken

STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS

TARWEKORREL - Het leven in de

TELEURSTELLINGEN - omgaan met

THANKSGIVING DAY

TIENDEN - het geven van

TOEWIJDING - Werken in Gods wijngaard

TONG - de zonden van onze

TWIJFEL

TWIJFEL OF ONGELOOF - Gedenk Gods eedzwering

UITGENODIGD - Hierbij bent u allen van harte

UITTOCHTEN (1) - De vier

UITTOCHTEN (2) - De vier

UITVERKOREN - God heeft juist het zwakke

VADERDAG

VADERS

VASTBERADEN GEBEDSSTRIJD

VERBLINDHEID

VERGEEFT elkaar

VERGEVEN - De noodzaak van

VERLAMDE MAN genezen - Een

VERMANINGEN - Laatste

VERSPILDE TIJD herstellen - God wil

VERTEERD tot as

VERVULLING MET GODS GEEST is een bevel - De

VERZOEKINGEN (1), aanvechtingen en beproevingen

VERZOEKINGEN (2), aanvechtingen en beproevingen

VERZOENING - De bediening der

VINGER en de hele hand - De

VISVANGSTEN - twee wondervolle

VISSEN - Honderddrie�nvijftig

VLEES versus Gods Geest - Het

VLEES (1) - De strijd in ons

VLEES (2) - De strijd in ons

VLOEK over ons leven - Jezus bevrijdt van de

VOLGEN - Hoe Jezus te

VOLGEN VAN JEZUS - Drie fasen in het

VOLMAAKT - Of toch niet

VOORBEDEN - In de bres staan

VOORBEELD en voeg bij uw geloof deugd - Wees een

VOORBIDDERS

VOORSPRAAK - voorbidder zijn

VREDE EN RUST door de Heilige Geest

VREDE EN RUST door geloof

VRIJGEKOCHT

VRIJHEID - staat dan in de

VRIJSTAD - Met Jezus naar de zevende (1)

VRIJSTAD - Met Jezus naar de zevende (2)

VRUCHTBAARHEID - zaak van leven of dood

VRUCHTDRACHT

WAAKZAAM ZIJN

WANDELEN MET GOD - heiligmaking

WATERDOOP (1) - De

WEDERGEBOORTE en schepping van de Bruid

WEDERGEBOORTE - het belang van onze

WEDERGEBOORTE - kenmerken van de

WEDERGEBOORTE - Nogmaals de

WEDUWE van Zarfath - De

WEG - kiezen we de smalle of de brede

WEGGAAN - Wilt u ook niet

WEGGAAN - Nogmaals

WET is teruggetreden - De

WERELD niet lief - heb de

WIJNSTOK en de ranken - de

WIL - Gods

WIL VAN DE VADER - Wie doet de

WIL VAN GOD - de

WOESTIJN - leeft u in een

WOESTIJN - Jezus volgen door de

WOORD (1) - leer Jezus kennen, het levende

WOORD (2) - gehoorzaamheid aan het

WOORD (3) - verzamel de dubbele portie van het

WOORD VAN GOD - liefhebben

WOORDEN - Christenen letten op hun

WORD GEREINIGD - Ik wil

ZAAIER - De gelijkenis van de

ZATERDAG OF ZONDAG - Op

ZEFANJA - Enkele overwegingen

ZELFVERLOOCHENING (1)

ZELFVERLOOCHENING (2)

ZELFVERNEDERING

ZIEKTEN - de oorzaak van vele

ZIEN OP JEZUS

ZIEN - Wilt u Jezus

ZIET, DE BRUIDEGOM KOMT

ZOEKT MIJ EN LEEFT

ZONEN - De twee

ZOUT

ZWAK ben, dan ben ik machtig - Als ik

ZWAARD van Gods Woord - Het tweesnijdend

ZWAARD van Gods Woord - Nogmaals het tweesnijdende

Terug naar hoofdmenu Home