Het Evangelie

Het Evangelie is de blijde boodschap van verlossing voor iedereen door het geloof in Jezus, Gods Zoon, Die op aarde kwam om ons te redden door te sterven aan het kruis.

In dit menu kunt u de keuze maken over welk onderwerp u meer wilt weten of lezen. De documenten zijn opgemaakt in PDF-files. Klik met uw linkermuisknop op het PDF-symbool om het document in een nieuw venster te lezen of klik met uw rechtermuisknop op het PDF-symbool om het document te kunnen downloaden middels de optie 'Doel opslaan als...'. Om PDF-files te lezen en te printen is een PDF-reader nodig. Klik met uw linkermuisknop op het 'Get Adobe Reader'-symbool om Adobe Reader te downloaden.
Get Adobe Reader

AFSCHEIDSDIENST van een geliefde broeder

ALLEEN - Nooit meer

BELIJDEN van zonden - het

BEREKEN DE KOSTEN als u Jezus wil volgen

BESCHULDIGINGEN - Jezus uit geen

BIJBEL niet - Verberg uw

BIJBEL zorgvuldig lezen - De

BLINDE BARTIMEËS - de

BLOED - de kracht van het

BLOED - Toegang door Jezus

BLOED VAN JEZUS (1) - De kracht van het

BLOED VAN JEZUS (2) - De kracht van het

BOOTJE - Vaart Jezus mee in uw (1)

BOOTJE - Vaart Jezus mee in uw (2)

BOUWEN wij op onze welvaart of op God

CHRISTEN - Voortaan een

CHRISTELIJK GELOOF - Wat is de kern van het

CRISIS

DEUR IS OPEN - Ga in en kom tot God - De

ETEN - geeft gij hun te eten

EVANGELIE - ëërst de prediking van het

EVANGELIE - Hoe werken we het praktisch in ons leven uit - Het

EVANGELIE - rechtvaardigmaking - Het

EVANGELIEPREDIKING dwaasheid

GELOVEN ALLEEN

GERECHTIGHEID EN BARMHARTIGHEID

GEVEINSDHEID - Jezus wil u verlossen van

GODS WOORD (1) - Lees

GODS WOORD (2) - Lees

HERDER - de goede

JEZUS' KOMST is spoedig

JEZUS - Eerste levensbehoefte

JEZUS, onze Sterke Held

JEZUS, wondervolle Redder

GOLVEN EN STORMEN

KENT U MIJN JEZUS

KOMEN TOT JEZUS

KREUPELE MAN GENEZEN - De

KRUIS - Alle dingen zijn verbonden door het

BIDDEN - Heer, leer ons

MELAATSE - de reiniging van een

MELAATSHEID

ONKRUID EN TARWE

OPGESTAAN uit het graf

REDDING VAN ZONDAREN - Jezus kwam op aarde voor de

RIJKE JONGELING - De

RIJKE MAN EN LAZARUS - de

RIJKEN - welaan nu, gij rijken!

ROTS - Bouw op de

SLANG - De koperen

SLANG - De

STAP UIT DE BOOT

TELEURGESTELD in het christelijk geloof - bent u

TIJD - Jezus komt op

TOLLENAAR - de verlossing van een

UITGENODIGD - Hierbij bent u allen van harte

VERLAMDE - de genezing van een

VERLOREN ZOON - de

VISVANGST - de wonderbare

VOORBEELD en voeg bij uw geloof deugd - Wees een

VREDE EN RUST in uw hart - Is er

VREDE GODS

VREDE van Jezus - De

WIJSHEID onnuttig voor God - Menselijke

WOESTIJN - Jezus volgen door de

WOORD VAN GOD - liefhebben

ZACHEUS

Terug naar hoofdmenu Home